Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

“Jumava” izdod Mārča Auziņa grāmatu “Flirts ar patiesību”

Grāmatas autors ir bijušais Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, kas specializējies fizikā un matemātikā!

Apgāds “Jumava” jūnijā izdos grāmatu “Flirts ar patiesību”. Grāmatas autors ir bijušais Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, kas specializējies fizikā un matemātikā. Grāmatā ir iekļauti zinātnieka publicētie raksti Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kuri sniedz lasītājam plašu ieskatu fizikas un matemātikas zinātņu attīstības vēsturē.

Mārcis Auziņš piedāvā izsmeļošu vēsturisku ieskatu mūsdienu fundamentālo fizikas un matemātikas teoriju un teorēmu tapšanas procesā. Grāmatas autors pievēršas Alberta Einšteina relativitātes teorijai un apraksta zinātnieces Emmijas Nēteres nozīmi Alberta Einšteina biogrāfijā, hronoloģiski izskaidro mūžīgā dzinēja tapšanas procesu, kurš aizsākās mūsu ēras 12. gadsimtā Indijas rietumos, kā arī raksturo Pitagora teorēmas praktisko pielietojumu dabā.

Savā grāmatā autors vizuāli attēlo arābu ciparu pieraksta atšķirības Eiropā un arābu pasaulē, apraksta Johannesa Keplera likumu nozīmi mūsdienu izpratnē par Saules sistēmu, sniedz informāciju par traģēdijas “Fausts” autora Johana Volfganga fon Gētes uzsāktajiem pētījumiem, kuri joprojām turpinās mūsdienās, kā arī pievēršas astronomiskajiem saulgriežiem un jautājumam, kāpēc laika prognozes ne vienmēr piepildās.

Grāmatas autoram radušās pārdomas: “Vai ir sagaidāms brīdis, kad mēs par dabu būsim sapratuši visu?” “Lielākā daļa fiziķu un fizikas filozofu uzskata, ka tomēr nebūs.” Domātāji Senajā Grieķijā uzskatīja, ka fizikālā pasaule būs pietiekami izzināta, ja izdosies saprast, kā mijiedarbojas četri pirmelementi – gaiss, ūdens, zeme un uguns. “Tagad, skatoties pagātnē, mēs redzam, cik naivi un tāli no patiesības bija šie uzskati.”

Mūsdienās, domājot par dabas likumiem, fiziķiem rodas jautājums: “Vai kārtība dabā, kuru mēs mēģinām aprakstīt ar aizvien precīzākiem dabas likumiem, ir nemainīga?” Mūsdienās nav zinātniska pamata domāt, ka Visuma pastāvēšanas laikā kopš Lielā sprādziena, kas notika pirms četrpadsmit miljardiem gadu, dabu aprakstošās konstantes ir palikušas nemainīgas. 21. gadsimta sākumā fiziķi kopā ar astronomiem veica pētījumu, kura rezultātā secināja, ka pirms dažiem miljardiem gadu fundamentālās konstantes, kas ir daļa no dabas likumu un kvantu fizikas pamata, bija ar citu vērtību nekā šodien.

Mārcis Auziņš ir bijušais Latvijas Universitātes rektors, Fizikas un Matemātikas fakultātes dekāns, kā arī Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs. Grāmatas autors kā vieslektors ir darbojies vairākās Apvienotās Karalistes, Ķīnas un ASV universitātēs. Publicējis vairāk nekā 100 zinātnisko rakstu recenzējamos starptautiskos žurnālos un ir vairāk nekā 140 konferenču referātu autors.

“Akadēmiskā ziņā Mārcis Auziņš ir ļoti augsta līmeņa cilvēks, pazīstams daudzās ārvalstīs, tostarp ASV un Anglijā. Tas dod labu pamatu darbam,” par grāmatas autoru raksta fizikas profesors un bijušais Latvijas Universitātes rektors Juris Zaķis.

Grāmatu “Flirts ar patiesību” būs iespējams iegādāties “Jumavas” grāmatnīcā un lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī pasūtot internetā www.jumava.lv.


1  039 skatījumi