Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Savāc 10 000 parakstu par VUGD posteņu saglabāšanu

Vismaz 10 000 parakstu savākšana ļauj iniciatīvu iesniegt izskatīšanai Saeimā!

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” savākti 10 000 parakstu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) posteņu saglabāšanu.

Iniciatīvas iesniedzēja – Latvijas Ugunsdzēsēju arodbiedrība norāda, ka tās rīcībā ir nonākusi informācija, kas rada satraukumu gan par Latvijas Republikas iedzīvotāju drošību, gan par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku un arodbiedrības biedru tiesībām.

“Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 07.10.2022. Rīkojuma Nr. 22-1/2468 7. punktu, lai saglabātu dzīvības glābšanas spējas teritoriālo struktūrvienību daļās, ir pieļaujama posteņu pagaidu darbības apturēšana vai resursu pārdislokācija. Šāda situācija ir nepārprotami izveidojusies darbinieku trūkuma rezultātā. Par krīzi šajā nozarē tika brīdināts jau labu laiku iepriekš, tomēr valdība un VUGD neatrada nekādu risinājumu ugunsdzēsēju-glābēju trūkumam, lai tiktu turpināta galvenā VUGD funkcija – cilvēku dzīvības glābšana. VUGD uzsāktās sarunas valdībā ir bijušas neveiksmīgas, un rezultātā ir zaudēts laiks, kā arī speciālisti. Tāpēc arodbiedrība, cerībā uz efektīvu dialogu un sadarbību, vēlas iesaistīties, lai, kopīgiem spēkiem un abpusēji sadarbojoties ar valsts iekšlietu struktūrām un institūcijām, nekavējoties tiktu meklēts un rasts risinājums – krīzes finansējums ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanai tūlīt un atbilstīga finansējuma piešķiršana nākamajā budžetā. Riskēt ar cilvēku dzīvībām nav pieļaujams, un valstij svarīgu funkciju izpilde ir obligāta. Šobrīd tas ir apdraudēts tieši nepietiekamā finansējuma dēļ,” pauž arodbiedrība.

“Tāpēc aicinām Saeimu tūdaļ rast krīzes finansējumu ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanai un uzdot valdības līmenī izstrādāt plānu noturīga finansējuma nodrošinājumam, lai garantētu ikviena valsts iedzīvotāja drošību, neatkarīgi no viņu lokācijas un dzīvesvietas. Vēršam uz šo arī Valsts prezidenta uzmanību, jo tie ir Latvijas iedzīvotāju pamattiesību jautājumi. Šis risinājums nozīmēs spēju pietiekami ātri un efektīvi reaģēt uz jebkura mēroga izsaukumu, lai maksimāli īsā laikā sniegtu palīdzību. Tieši zemā atalgojuma dēļ vairākos Latvijas teritoriālo struktūrvienību posteņos un daļās trūkst darbinieki. Tas nozīmē, ka tajās teritorijās, kas ir tālāk no pilsētu centriem, cilvēki ir pakļauti riskam – krīzes vai nelaimes situācijās palikt bez palīdzības. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz dzīvību un veselību, taču, samazinot posteņus vai pārdislocējot darbiniekus, šī – viena no valsts pamatfunkcijām – netiek nodrošināta. Šādi ir apdraudētas un netiek nodrošinātas cilvēku pamattiesības uz veselību un dzīvību un drošu un nekaitīgu vidi, ko aizsargā Satversmes 89. panta un 115. panta tvērums. VUGD ir nepieciešams lielāks finansējums, rēķinot pret IKP,” teikts iniciatīvā.

“Līdz ar šo risinājumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests spēs pilnvērtīgi īstenot savu uzdevumu – nodrošināt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu. Neviena cita Latvijas valsts vai pašvaldības iestāde vai struktūra tās nevar ne pārņemt, ne īstenot. Neviena cita valsts vai pašvaldības iestāde vai struktūra nevar nodrošināt Latvijas iedzīvotāju aizsardzību šai jomā. Valsts pozitīvais pienākums ir atbildīgi īstenot valsts pārvaldi, finanšu resursu sadali un valstij svarīgu funkciju nodrošināšanu un to uzlabošanu, nevis to degradāciju. Tāpēc ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība, lai tiktu piešķirts papildus finansējums un netiktu pieļauta VUGD depo aizvēršana,” pauž arodbiedrība.

Vismaz 10 000 parakstu savākšana ļauj iniciatīvu iesniegt izskatīšanai Saeimā.

Foto: F64


1  480 skatījumi