Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Biznesa konference “Personāla vadībā 2023”: Arvien lielāku lomu organizācijās ieņem darbinieku labbūtības, darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana

Publicitātes materiāls

Ceturtdien, 23. februārī, tiešsaistē norisinājās biznesa konference “Personāla vadība 2023”, kura eksperti diskutēja par to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību. Personāla jomas speciālisti atzina, ka notikumi pasaulē un Latvijā ir mainījuši gan darba tirgu, gan personāla vadības jomu – arvien lielāku lomu spēlē darbinieku labbūtība, kā arī darba un privātās dzīves sabalansēšana.

Pēc speciālistu sacītā, arvien nozīmīgāku lomu organizācijās ieņem jautājums par darbinieku labbūtību. Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga norādīja uz to, ka 68% no cilvēkresursu vadītājiem ir novērtējuši darbinieku labbūtību un garīgo veselību, nosakot to kā galveno prioritāti. Tāpat aktuāla tendence šajā gadā būs arī darba un privātās dzīves līdzsvars, kā arvien pieaugošā digitalizācija.

GROWING biznesa konsultante un trenere Jana Strogonova atzina, ka saskaņā ar Genos International Emocionālā klimata indeksa (EKI) rezultātiem, cilvēki darbā jūtas vairāk novērtēti, bet tomēr ir arī negatīvas tendences – stress un izsmeltības sajūta. “Vadītājiem jāatceras, ka mums tiek uzticēts visdārgākais resurss – cilvēks, tāpēc svarīgi ir rīkoties – parādīt viņiem nozīmību viņu darbam. Mans aicinājums ir vispirms ieguldīt tiešo vadītāju empātijas izpratnes audzēšanā – ja nebūs cilvēcīgi vadītāji, tad jūsu labbūtības aktivitātes nestrādās,” uzsvēra J. Strogonova.

Tam piekrita arī SIA “MetaCoach” mācību centra vadītāja un trenere Laila Snidzāne, kas konferences dalībniekiem pastāstīja plašāk par to, kas uzņēmumiem būtu jāpārtrauc, jāturpina un jāsāk darīt, lai palīdzētu saviem darbiniekiem justies labi darba vietās, un tai pat laikā nodrošināt ilgtspēju un peļņu.

“Vadītājs nevar teikt, ka viņa kolektīvā ir laba labbūtība, ja viņš to nevar pierādīt ar faktiem. [..] Vadītājiem svarīgi ir mērīt savu darbinieku labsajūtu un sniegt atgriezenisko saikni,” uzsvēra eksperte.

DARBA GURU rekrutēšanas komandas vadītāja Lilita Alute, ieskicējot personāla atlases tendences un izaicinājumus 2023. gadā, atzina, ka pasaules pārmaiņu dēļ un vēlmē pēc emocionālās drošības, cilvēki vairāk sāk skatīties arī uz darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu. Tāpat tendences liecina, ka pieredzējuši speciālisti vairāk sāk izvērtēt arī vakances un uzņēmuma tēlu, personāla atlases speciālista un topošās vadības komunikāciju.

“Tas rada izaicinājumus gan personāla vadības līmenī, kad uzņēmumi sāk konkurēt savā starpā par kvalificētiem speciālistiem, gan personāla atlases līmenī, kad ir nepieciešams sabalansēt pieredzējušo speciālistu pieaugošo tirgus cenu ar uzņēmuma vajadzībām un maksātspēju,” pauda L. Alute.

Kā konferencē atzina personāla vadības un atlases eksperte, biznesa trenere Elita Kazaine, arvien būtiskāku lomu personāla vadībā ieņem arī emocionālā inteliģence: “Emocionālā inteliģence ir indikators, pēc kura vērtē cilvēka spēju vadīt un iedvesmot cilvēkus, spēju veidot rezultatīvu komunikāciju un spēju radīt labvēlīgu vidi, saskarsmi. [..] Svarīgas vadītāju kompetences ir sevis apzināšanās, citu apzināšanās, autentiskums, spriestspēja, paškontrole un ietekme.”

Savukārt Catalyst Latvija vadītāja Dace Stīpniece uzsvēra arī komandas saliedēšanas un pasākumu nozīmi organizācijas darbībā, norādot, ka “jebkuras veiksmīgas organizācijas pamatā ir efektīva komanda.”

Printful HR direktore Eiropā Inga Geka, kas runāja par attālinātā darba vadību, atzina, ka attālinātais darbs Latvijā un pasaulē nostiprinās kā visiem pieņemama prakse. “Vienlaikus jāatceras, ka pirmajā vietā ir darba un privātās dzīves līdzsvara vadība – uzņēmējiem ir jāseko līdzi tam, lai šīs robežas nebūtu izplūdušas,” sacīja I. Geka.

Vienlaikus E. Selga atzina, ka: “Šobrīd mums ir reāls karš par cilvēkiem. Mūs ļoti daudz trūkst cilvēki visās nozarēs. [..] Uzņēmējiem ir jādomā kā piesaistīt darbiniekus un to, lai cilvēki pie viņiem paliktu un nāktu. Mums ir valstiski jādomā par to, kur mēs ņemsim cilvēkus – no kurām valstīm viņus ievedīsim, jo no tā mēs neizvairīsimies.”

Konferencē piedalījās arī VILGERTS partnere, zvērināta advokāte Jūlija Jerņeva, kas konferencē ieskicēja darba līgumu uzteikumus un tiesu prakses aktualitātes, atzīstot, ka arvien ir darba devēji, kas nepietiekami rūpīgi pieiet tiesiska rakstura jautājumiem un paļaujas uz noteikumu acīmredzamību, kaut gan lielāka vērība būtu jāpievērš to izskaidrošanai. Savukārt Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa sniedza konferences dalībniekiem plašāku informāciju par komerctiesiskajiem, darba tiesiskajiem un zaļajiem aspektiem uzņēmuma pārejas procesā.

Biznesa konferences ir strauji augošs biznesu konferenču organizators, kura rīkotās konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa konferences organizējušas jau vairāk nekā 20 konferences par dažādām aktuālām tēmām.


1  422 skatījumi