Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

Saeima atbalsta vienreizēja pabalsta piešķiršanu no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

No kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem noteikts vienreizējs pabalsts krīzes situācijā!

Saeima ceturtdien, 24. martā, otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tostarp no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem noteikts vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 272 eiro apmērā pilngadīgai personai un 190 eiro apmērā par katru bērnu.

Valstī nepieciešams noteikt vienotu pabalsta apmēru, lai pašvaldību sociālie dienesti varētu nodrošināt ātru un efektīvu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, skaidrots likumprojekta anotācijā. Tas ļaus cilvēkiem iegādāties nepieciešamās lietas, piemēram, apģērbu, higiēnas, saimnieciskās preces un piederumus, vai samaksāt par īri pirmajā mēnesī.

Tāpat no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem noteiktas tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu. Izmaiņas paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir sociālās atstumtības riskam pakļauta iedzīvotāju grupa Sociālā uzņēmuma likuma izpratnē.

Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, būs pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Likums noteic, ka Ukrainas iedzīvotāji, kuri ir psihologi, Latvijā būs tiesīgi sniegt psihologa pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Savukārt psihologiem, kuri ir veikuši profesionālo darbību kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā, būs tiesības veikt īslaicīgus psihologa profesionālos pakalpojumus, ja Psihologu sertifikācijas padome pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Tāpat Ukrainas civiliedzīvotāji būs tiesīgi strādāt par sporta speciālistiem (treneriem), piedaloties nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā.

Likumā precizētas normas, kas saistītas ar Ukrainas iedzīvotāju tiesībām uz vispārējās, profesionālās izglītības, kā arī augstākās izglītības ieguvi. Tostarp paredzēts, ka 9. un 12.klases skolēni, kas ieradušies no Ukrainas, šajā mācību gadā būs tiesīgi kārtot izglītības iestādes mācību priekšmetos noteiktos pārbaudījumus mazākumtautību valodā. Tāpat valsts nodrošinās pētniecības stipendiju zinātniskā vai akadēmiskā darba veikšanai Ukrainas iedzīvotājiem, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā vai zinātniskā personāla amata pienākumus un Latvijā stažējas, nesaņemot atalgojumu.

Grozījumi arī ļauj Ukrainas iedzīvotājiem bez maksas apmeklēt valsts muzejus, uzrādot personu apliecinošu vai citu dokumentu, kas apliecina, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.


2  186 skatījumi