Dalies, , Google Plus, Pinterest,

Drukāt

Posted in:

“Progresīvie” uzstāj, ka ģimenēm ar bērniem nepieciešams atjaunot atbalstu ārkārtējās situācijas laikā

Partija iestājas par ikmēneša pabalsta izmaksu ārkārtas situācijas laikā – 100 eiro par katru bērnu!

Pasludinot ārkārtējo situāciju, risināms ne vien dīkstāves pabalsta, algu subsīdiju un citas atbalsta formas uzņēmējiem, bet arī atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Lai arī novēloti un diemžēl atsevišķos jautājumos nekvalitatīvi, tomēr stingrāki ierobežojumi COVID-19 izplatības novēršanai ir atbalstāmi un nepieciešami. Vienlaikus jāatjauno arī atbalsts ģimenēm ar bērniem. PROGRESĪVIE iestājas par ikmēneša pabalsta izmaksu ārkārtas situācijas laikā – 100 EUR apmērā par katru bērnu. Aktualizējams arī slimības palīdzības pabalsta periods vecākiem, kuri nevar bērnu pieskatīšanu COVID-19 apstākļos apvienot ar attālināto darbu.

“Šis ir psiholoģiski ļoti smags laiks visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ jādara viss iespējamais, lai cilvēki vismaz finansiāli ciestu iespējami mazāk. Īpaši tas attiecināms uz sociāli mazaizsargātām grupām, starp kurām ir daudzbērnu ģimenes un viena vecāka ģimenes,” uzskata PROGRESĪVIE līdzpriekšsēdētājs Atis Švinka.

Ārkārtējā situācija paredz virkni ierobežojumu attiecībā uz bērniem izglītības iestādēs, kas sarežģī vecāku ikdienu. Vecāku ikdiena kļūst īpaši sarežģīta, ja bērnu pieskatīšanu nav iespējams apvienot ar darbu attālināti. Tādēļ likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” nepieciešams aktualizēt periodu, par kuru viens no vecākiem var saņemt slimības palīdzības pabalstu gadījumos, kad bērns līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam nedrīkst apmeklēt bērnu dārzu vai skolu ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ vai mācības notiek attālināti.

Iepriekšējās ziemas ierobežojumi liecināja, ka ne uz visām situācijām attiecināms dīkstāves pabalsts. Ir ģimenes, kuras var strādāt attālināti, bet tomēr tas rada ieņēmumu samazinājumu sakarā ar bērnu pieskatīšanu pagarinātā brīvlaika laikā un atbalstu attālinātajās mācībās. Var rasties arī papildu izdevumi pakalpojumiem, kas normālos apstākļos nav nepieciešami (maksas konsultācijas, preču piegādes izmaksas un citi).

Pagājušajā gadā ģimenes tika atbalstītas ar vienreizēju pabalstu. Šogad, plānojot atbalsta formas ārkārtējās situācijas laikā, PROGRESĪVIE aicina apsvērt iespēju izmaksāt ģimenēm ar bērniem pabalstu 100 EUR apmērā par katru bērnu mēnesī. Gadījumā, ja ārkārtējā situācija ilgtu plānoto laiku, pabalsts būtu vienreizējs un viegli administrējams.


2  385 skatījumi